Blogg

Markedsføring B2B: LinkedIn vs. Facebook

LIvzFBBanner

LinkedIn har helt klart en stor verdi som en B2B sosial markedsførings plattform, og bør vurderes som en del av din sosiale markedsførings miks. Men det er viktig å ikke overse Facebook som en viktig plass også for å nå B2B kunder!

Hvorfor Facebook bør være en del av miksen for å nå B2B kunder:

  • Facebook har størst antall brukere
  • Facebook har mye høyere antall aktive minutter per bruker enn andre plattformer
  • Facebook har størst antall brukere over 35 år
  • og forretningsfolk stopper ikke å tenke business når de er på Facebook!

Vil du ha flere detaljer?

Her er en infographic som synliggjør en del fakturer en bør tenke på i forhold til markedsføring på LinkedIn vs. Facebook.

Vår konklusjon:

Ikke overse Facebook for markedsføring B2B. Begge disse sosiale plattformene har sine fortrinn, og det er lurt å tenke på måter å nå ut til målgruppen på hver av plattformene.

Infographic av Bop Design


Bookmark and Share

Comments are closed.

Categories

Archives

Linker

Følg oss

i sosiale medier